Projekt UE

PROJEKTY UNIJNECele projektu 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wprowadzenie na rynek 1 innowacji produktowej: Innowacyjnego oprogramowania digital signage, które będzie działać na ekranie reklamowym.
CEL zostanie osiągnięty przez nowo powstałe przedsiębiorstwo z terenu Polski Wschodniej w ciągu 18 miesięcy. CELE projektu będą realizowane w głównej mierze poprzez zbudowanie i utrzymanie eksperckiego zespołu zaangażowanego w wytworzenie, ulepszenie i rozwój innowacyjnego produktu oraz zapewnienie poprzez działania marketingowe jego efektywności.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU to:

– zatrudnienie w pierwszym, 18 miesięcznym okresie liczącego od 4-6 eksperckiego zespołu pracującego

nad rozwojem innowacyjnego produktu,

– 12 miesięczny marketing produktu umożliwiający zagwarantowanie sprzedaży w skali gwarantującej

opłacalność innowacyjnego przedsięwzięcia.

Planowane efekty  

– wdrożenie na rynku 1 innowacyjnego produktu (innowacji produktowej) poprzez proces testowania

rynkowego i rozwoju produktu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów,

-zbudowanie odtwarzacza oraz systemu zarządzania ekranem bezpośrednio na procesorze ekranu reklamowego.

wartość projektu    667287,25

wydatki kwalifikowane 600995

wkład Funduszy Europejskich    510845,75

 


Zobacz także nasze zapytanie ofertowe.